Βλέπετε 1–5 από 5 διαβουλεύσεις
Τύπος
Γνώμη
Κατάσταση
Κλειστή  /  Ολοκληρωμένη
Οργανισμός
Δ.Γαλατσίου
Θεματικός Τομέας
Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
Ημ/νία Ανάρτησης
13 Ιουλ, 2020
Ημ/νία Ολοκλήρωσης
22 Ιουλ, 2020
Τύπος
Εσωτερική Διαδικασία Φορέα
Κατάσταση
Κλειστή  /  Ολοκληρωμένη
Οργανισμός
Δ.Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Θεματικός Τομέας
Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
Ημ/νία Ανάρτησης
14 Ιουλ, 2020
Ημ/νία Ολοκλήρωσης
27 Ιουλ, 2020
Τύπος
Γνώμη
Κατάσταση
Ανοικτή  /  Ολοκληρωμένη
Οργανισμός
Περιφέρεια Αττικής
Θεματικός Τομέας
Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Ενέργεια – Περιβάλλον
Ημ/νία Ανάρτησης
08 Ιουλ, 2020
Ημ/νία Ολοκλήρωσης
16 Ιουλ, 2020
Τύπος
Γνώμη
Κατάσταση
Ανοικτή  /  Ολοκληρωμένη
Οργανισμός
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Θεματικός Τομέας
Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Ενέργεια – Περιβάλλον
Ημ/νία Ανάρτησης
07 Ιουλ, 2020
Ημ/νία Ολοκλήρωσης
14 Ιουλ, 2020
Τύπος
Γνώμη Πρωτοβουλίας
Κατάσταση
Ανοικτή  /  Ολοκληρωμένη
Οργανισμός
Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Θεματικός Τομέας
Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Τομείς Παραγωγής Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Ενέργεια – Περιβάλλον
Ημ/νία Ανάρτησης
03 Ιουλ, 2020
Ημ/νία Ολοκλήρωσης
20 Ιουλ, 2020
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του