Η παρακάτω πρότυπη φόρμα αφορά το Προπαρασκευαστικό Στάδιο της Διαβουλευτικής Διαδικασίας και συμπληρώνεται από το οικείο εθνικό ή περιφερειακό Γνωμοδοτικό όργανο.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του