Η υλοποίηση του Έργου διακρίνεται σε τρεις (3) Φάσεις:

Α΄: Προσδιορισμός των προδιαγραφών και του πλαισίου λειτουργίας του Μηχανισμού. Αφορά στον προσδιορισμό του πλαισίου λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ).

Β΄: Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης. Αφορά στην ανάπτυξη / υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης, και ειδικότερα, αφορά στην υλοποίηση των παραμέτρων, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην πρώτη Φάση

Γ΄: Υλοποίηση Πιλοτικής Εφαρμογής του ΟΜΠΔ. Αξιοποιώντας το σχεδιασμό και ανάπτυξη του ΟΜΠΔ, ως αποτέλεσμα των προηγούμενων φάσεων, θα διενεργηθεί μικρής κλίμακας λειτουργία του νέου ΟΜΠΔ στις Περιφέρειες - πιλότους.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του