Οι διαβουλεύσεις που αναρτώνται στην πλατφόρμα του ΟΜΠΔ διακρίνονται σε Ανοικτές και Κλειστές Διαβουλεύσεις.

Στις ανοικτές διαδικασίες διαβούλευσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες, οι εκπρόσωποι φορέων των εργοδοτών, των εργαζομένων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Στις κλειστές διαδικασίες διαβούλευσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν, αποκλειστικά, οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στα όργανα της ΟΚΕ, καθώς και οι εκπρόσωποι των συλλογικών εθνικών γνωμοδοτικών ή συμβουλευτικών οργάνων. Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εκπρόσωποι φορέων που μετέχουν στα Όργανα Διαβούλευσης των Περιφερειών και των Δήμων, δηλαδή της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) κάθε Περιφέρειας, καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΔΕΔ) κάθε Δήμου.

  • Για να συν-διαμορφώσεις την εισαγωγή νέων πολιτικών
  • Για να αναδείξεις μεμονωμένες ιδέες ή και προβληματισμούς
  • Για να παρακολουθείς ζωντανά το βαθμό ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων
  • Γιατί σε αφορά άμεσα

Κάθε πολίτης ή εκπρόσωπος φορέα μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία παραγωγής Γνώμης των ανοικτών διαβουλεύσεων.

1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν σε συζήτηση διατυπώνοντας σχόλια για οποιοδήποτε θέμα τίθεται σε διαβούλευση. Τα σχόλια αναρτώνται σε διακριτό πεδίο της διαβούλευσης, όπου θα μπορούν να συζητούν και να δίνουν τη γνώμη τους για το συγκεκριμένο θέμα.

Στα σχόλια αυτά δύνανται να απαντήσουν οι πιστοποιημένοι εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων που συμμετέχουν στη διαβούλευση μέσω της πλατφόρμας.

2. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Συμμετέχοντας στις ψηφοφορίες των ανοικτών διαβουλεύσεων, οι πολίτες μπορούν να υποστηρίξουν, με ασφάλεια τη θέση τους, ψηφίζοντας για ερωτήματα που τίθενται εντός της διαβούλευσης.

Το σύνολο των απόψεων των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καταγράφονται, ώστε εκείνες που εκπροσωπούν την πλειοψηφία να τεθούν σε προτεραιότητα στη διαδικασία παραγωγής Γνώμης.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του