Για να διατυπώσεις τη γνώμη σου, ως ενεργός πολίτης ή εκπρόσωπος φορέα ή μέλος μιας ομάδας της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να γνωρίζεις τα παρακάτω βασικά στοιχεία οργάνωσης και διενέργειας των Διαβουλεύσεων, μέσω του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΠΜΔ).

Ανοικτή και Κλειστή Διαβούλευση

Οι διαβουλεύσεις που αναρτώνται στην πλατφόρμα του ΟΜΠΔ διακρίνονται σε Ανοικτές και Κλειστές Διαβουλεύσεις.

Ανοικτές Διαδικασίες Διαβούλευσης
Στις ανοικτές διαδικασίες διαβούλευσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες, οι εκπρόσωποι φορέων των εργοδοτών, των εργαζομένων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Κλειστές Διαδικασίες Διαβούλευσης
Στις κλειστές διαδικασίες διαβούλευσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν, αποκλειστικά, οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στα όργανα της ΟΚΕ, καθώς και οι εκπρόσωποι των συλλογικών εθνικών γνωμοδοτικών ή συμβουλευτικών οργάνων.

Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εκπρόσωποι φορέων που μετέχουν στα Όργανα Διαβούλευσης των Περιφερειών και των Δήμων, δηλαδή της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) κάθε Περιφέρειας, καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΔΕΔ) κάθε Δήμου.

Επίπεδα Διαβουλεύσεων

Οι διαβουλεύσεις δύνανται να οργανώνονται σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο. Ο διοργανωτής έκαστης διαβούλευσης προέρχεται από το αντίστοιχο επίπεδο και επιτρέπει τη συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, εφόσον ο τελευταίος εγγράφεται στην πλατφόρμα – Ανοικτή Διαβούλευση, ενώ, σε περίπτωση, κατά την οποία, οι διαδικασίες διαβούλευσης που ακολουθούνται είναι κλειστές – Κλειστή Διαβούλευση, ορίζονται συγκεκριμένοι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες.

Μορφές Διαβούλευσης

Οι διαβουλεύσεις δύνανται να αξιοποιούν διάφορες μορφές διενέργειας, όπως η Συζήτηση, η Ψηφοφορία, η απάντηση σε Ερώτημα.

Για να συμμετέχετε σε μια Διαβούλευση, θα πρέπει να εγγραφείτε στην Πλατφόρμα

 

Σύνδεση / Εγγραφή στην πλατφόρμα

Αν είστε πολίτης ή εκπρόσωπος φορέα θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην πλατφόρμα του ΟΜΠΔ, προκειμένου να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε διαδικασία διαβούλευσης. Για να εγγραφείτε πατήστε εδώ

Εάν είστε ήδη χρήστης, για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ

Εάν επιθυμείτε να στείλετε απευθείας μήνυμα στην Ο.Κ.Ε. χωρίς εγγραφή/σύνδεση

Επιλέξτε Διαβούλευση

Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να επιλέξετε τις Διαβουλεύσεις που σας ενδιαφέρουν από το κυρίως μενού, μέσω της επιλογής «Διαβουλεύσεις ανά Φορέα» ή «Θεματικές ενότητες Διαβουλεύσεων». Ακολούθως, επιλέξτε τη διαβούλευση που σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε.

Περιηγηθείτε στο υλικό

Η δομή κάθε διαβούλευσης περιλαμβάνει ένα ελάχιστο επίπεδο πληροφόρησης για το θέμα που αφορά. Επιλέξτε να κατεβάσετε το τεκμηριωτικό υλικό από την επιλογή «Σχετικό Υλικό».

Συμμετέχετε ενεργά

Εφόσον, η μορφή της διαβούλευσης το επιτρέπει, μπορείτε να συμμετέχετε

  • σε Συζήτηση, επιλέγοντας στο Πεδίο «Γράψε ένα Σχόλιο» να καταχωρήσετε την άποψή σας
  • σε Ψηφοφορία, επιλέγοντας το σύμβολο της θετικής ή αρνητικής ψήφου
  • σε Ερώτηση, επιλέγοντας μια από τις απαντήσεις που προσφέρονται

ενώ έχετε το δικαίωμα να αποστείλετε κείμενα τεκμηρίωσης της γνώμης σας.

Σεβαστείτε τους συνομιλητές σας

Λάβετε υπόψη ότι σε περιπτώσεις «Συζητήσεων» που διενεργούνται σε Ανοικτές Διαβουλεύσεις προβλέπεται χρονική καθυστέρηση των σχολίων που υποβάλλετε για λόγους προστασίας της αξιοπρέπειας και προσωπικότητας του ατόμου. Οποιοδήποτε κακόβουλο σχόλιο δεν θα γίνεται δεκτό και θα απορρίπτεται.

Κάντε αποτίμηση της συνεισφοράς της γνώμης σας

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναρτάται το αποτέλεσμά της. Μπορείτε να αξιολογήσετε το βαθμό ενσωμάτωσης της γνώμης σας ή επηρεασμού της στο κείμενο της γνωμοδότησης, καθώς στο πεδίο «Σχετικό Υλικό», θα αναρτάται η τελική γνώμη.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του