Η παρακάτω πρότυπη φόρμα αφορά το Στάδιο Αξιολόγηση Διαδικασιών Διαβουλεύσεων και συμπληρώνεται από το οικείο εθνικό ή περιφερειακό Γνωμοδοτικό όργανο. Η συγκεκριμένη φόρμα δύνανται να λειτουργήσει ως συνοδευτικό έγγραφο του Αποτελέσματος της Διαβούλευσης.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του