Ωφελούμενοι από την υλοποίηση του έργου είναι:

 1. Κοινωνικοί Εταίροι, σε τριτοβάθμιο επίπεδο:

  Ομάδα Εργοδοτών (Α΄ Ομάδα)
  , όπως Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.Ε.), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (Σ.Α.Τ.Ε.) και Ομοσπονδία Κατασκευαστών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε.).
  Ομάδα Εργαζομένων (Β΄ Ομάδα), όπως Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
  Ομάδα Λοιπών Κατηγοριών (Γ΄ Ομάδα), όπως Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ.), Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ.), Συντονιστική Επιτροπή Δικηγόρων, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καταναλωτές, οργανώσεις προστασίας περιβάλλοντος, Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία, τις οργανώσεις για θέματα ισότητας των δύο φύλων, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Κεντρική Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.

 2. Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία)
 3. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 4. Περιφερειακές και τοπικές οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων, μη κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και Ενώσεις Πολιτών, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανάλογα με το θέμα της διαβούλευσης.
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του