Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Θέμα: Περιφερειακό Σχέδιο για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

ΑΠ / 2408 / 2020  /  Ανοικτή  /  Ολοκληρωμένη

Περιγραφή

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της κατάρτισης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) για τη Δυτική Ελλάδα, που χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) .
Η συνδρομή και η ανταπόκριση όλων κρίνεται απαραίτητη και κρίσιμης σημασίας προκειμένου το ΠεΣΠΚΑ της περιφέρειάς μας να ολοκληρωθεί έγκαιρα και με πληρότητα και να αποτελέσει ένα ουσιαστικό στρατηγικό εργαλείο ολοκληρωμένου σχεδιασμού των απαραίτητων δράσεων και παρεμβάσεων για την προσαρμογή της περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ΠεΣΠΚΑ –ΠΔΕ εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τρία σενάρια παγκόσμιας εξέλιξης συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου (RCP2.6-ευμενές, RCP4.5-ενδιάμεσο, RCP8.5-δυσμενές) και για τρείς χρονικές περιόδους: βραχυπρόθεσμο (2011‐2030), μεσοπρόθεσμο (2031‐2050) και μακροπρόθεσμο (2081‐2100) χρονικό ορίζοντα της 5ης έκθεσης για την κλιματική αλλαγή (AR5, IPCC, 2014) της IPCC (Intergovermental Panel for Climate Change – IPCC, Διακυβερνητική Ομάδα για την Kλιματική Aλλαγή) που είναι και η τελευταία έκθεση της IPCC. Η μελέτη τόσο για την αναμενόμενη μεταβολή του κλίματος στην ΠΔΕ όσο και για την αναμενόμενη τρωτότητα έγινε σε χωρική ανάλυση 12,5km x 12,5km και πραγματοποιήθηκε Στατιστική Ανάλυση 70 Κλιματικών Δεικτών και Στατιστική Ανάλυση Τρωτότητας ΠΔΕ στην Κλιματική Αλλαγή για 12 τομείς.
Εναλλακτικά, προτάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Αρέθα και Παπαδιαμάντη 14, Πάτρα, ΤΚ 26 443, τηλ:2613 613263,2613613 235.

Πληροφορίες

 • Ημ/νία Ανάρτησης: 07 Ιουλ, 2020
 • Ημ/νία Ολοκλήρωσης: 14 Ιουλ, 2020
 • Θεματικός Τομέας:
  Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
  Ενέργεια – Περιβάλλον
 • Κατάσταση:Ολοκληρωμένη

Συζήτηση

2 Σχόλια

 • Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή

  Το Περιφερειακό Σχέδιο για τη Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΚΑ) για τη Δυτική Ελλάδα θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό στρατηγικό εργαλείο ολοκληρωμένου σχεδιασμού των απαραίτητων δράσεων και παρεμβάσεων για την προσαρμογή της περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή.

  • ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΜΑ

   Το Περιφερειακό Σχέδιο για τη Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΚΑ) για τη Δυτική Ελλάδα θα επιτύχει τους βασικούς στόχους

   • Συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή και η εφαρμογή αυτών στις δράσεις των φορέων της Περιφέρειας.
   • Σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου
   • Προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους
   • Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής.
   • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας

   Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του