Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Θέμα: Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. με θέμα "Προϋποθέσεις και διαδικασίες εισόδου, διαμονής και εργασίας εργαζομένων πολιτών τρίτων χωρών"

ΑΠ / 3014 / 2023  /  Διαβούλευση Ολομέλειας Ο.Κ.Ε.  /  Ολοκληρωμένη

Περιγραφή

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την διατύπωση Γνώμης Πρωτοβουλίας με θέμα "Προϋποθέσεις και διαδικασίες εισόδου, διαμονής και εργασίας εργαζομένων πολιτών τρίτων χωρών", σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2232/1994 με το οποίο προβλέπεται ότι "Η Ο.Κ.Ε. μπορεί με δική της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώμη και για άλλα γενικότερα θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής".

Δυνάμει της από 4-4-2023 και με αριθμό 745/2023 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της, η Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Μ. Αλέπη, Γ. Αμβράζη, Φ. Κολεβέντη, Μ. Πεπόνη, Γ. Γωνιωτάκη, Ι. Κορκόβελο και Κ. Μπάρδα.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Γιώργος Γωνιωτάκης, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετέχουν ως εμπειρογνώμονες οι κ.κ. Γ. Σιδηρόπουλος, Γ. Θανόπουλος, Ν. Ζωητός, Απ. Καψάλης και Μ. Κορασίδης. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συμμετέχουν και έχουν τον επιστημονικό συντονισμό του έργου της Επιτροπής ο κ. Δ. Μπίμπας και η κα Χριστίνα Κουτσιούμπα, Επιστημονικοί Συνεργάτες της Ο.Κ.Ε.

Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις και η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-9-2023.

Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 2023, διατύπωσε την υπ’ αριθμ. 335 Γνώμη της

Πληροφορίες

 • Ημ/νία Ανάρτησης: 04 Μαϊ, 2023
 • Ημ/νία Ολοκλήρωσης: 16 Νοε, 2023
 • Θεματικός Τομέας:
  Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Τομείς Παραγωγής
  Εργασιακές Σχέσεις
  Κοινωνική Πολιτική – Κοινωνική Ασφάλιση – Υγεία – Πρόνοια
  Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
  Δικαιοσύνη – Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Κατάσταση:Ολοκληρωμένη
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του