Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Θέμα: Διαβούλευση στο πλαίσιο διαμόρφωσης Γνώμης Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. με θέμα "Προϋποθέσεις και διαδικασίες εισόδου, παραμονής και εργασίας εργαζομένων υπηκόων από τρίτες χώρες"

ΑΠ / 3014 / 2023  /  Διαβούλευση Ολομέλειας Ο.Κ.Ε.  /  Ενεργή

Περιγραφή

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την διατύπωση Γνώμης Πρωτοβουλίας με θέμα "Προϋποθέσεις και διαδικασίες εισόδου, παραμονής και εργασίας εργαζομένων υπηκόων από τρίτες χώρες", σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2232/1994 με το οποίο προβλέπεται ότι "Η Ο.Κ.Ε. μπορεί με δική της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώμη και για άλλα γενικότερα θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής".

Δυνάμει της από 4-4-2023 και με αριθμό 745/2023 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της, η Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους Μ. Αλέπη, Γ. Αμβράζη, Φ. Κολεβέντη, Μ. Πεπόνη, Ι. Κορκόβελο, Κ. Μπάρδα, οι εργασίες της οποίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Γιώργος Γωνιωτάκης, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετέχουν ως εμπειρογνώμονες οι κ.κ. Γ. Σιδηρόπουλος, Γ. Θανόπουλος, Ν. Ζωητός, Απ. Καψάλης και Μ. Κορασίδης. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συμμετέχουν και έχουν τον επιστημονικό συντονισμό του έργου της Επιτροπής ο κ. Δ. Μπίμπας και η κα Χριστίνα Κουτσιούμπα, Επιστημονικοί Συνεργάτες της Ο.Κ.Ε.

Ενόψει των παραπάνω, παρακαλούνται οι οργανώσεις-μέλη της Ο.Κ.Ε. να συμβάλλουν στο έργο της Επιτροπής Εργασίας αποστέλλοντας κείμενα με θέσεις και προτάσεις τους επί του παραπάνω θέματος έως τις 15-5-2023.

Πληροφορίες

 • Ημ/νία Ανάρτησης: 04 Μαϊ, 2023
 • Ημ/νία Ολοκλήρωσης: 15 Μαϊ, 2023
 • Θεματικός Τομέας:
  Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Τομείς Παραγωγής
  Εργασιακές Σχέσεις
  Κοινωνική Πολιτική – Κοινωνική Ασφάλιση – Υγεία – Πρόνοια
  Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
  Δικαιοσύνη – Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Κατάσταση:Ενεργή
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του