Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Θέμα: Διαβούλευση για τη διαμόρφωση Γνώμης Πρωτοβουλίας με θέμα "Η αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της ακρίβειας"

ΑΠ / 3023 / 2024  /  Διαβούλευση Ολομέλειας Ο.Κ.Ε.  /  Ενεργή

Περιγραφή

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε τη διατύπωση Γνώμης Πρωτοβουλίας με θέμα «Η αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της ακρίβειας», σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2232/1994, με το οποίο προβλέπεται ότι «Η Ο.Κ.Ε. μπορεί με δική της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώμη και για άλλα γενικότερα θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής».

Δυνάμει της από 28-2-2024 και με αριθμό 751/2024 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της, η Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Μ. Αλέπη, κα Κ. Δασκαλάκη, Φ. Κολεβέντη, Α. Δημαρά, Γ. Γωνιωτάκη και Ν. Τσεμπερλίδη, οι εργασίες της οποίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Γιώργος Γωνιωτάκης, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετέχουν ως εμπειρογνώμονες οι κ.κ. Μ. Μητσόπουλος, Λ. Βατικιώτης,, Μ. Μανιούδης και Μ. Κορασίδης. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συμμετέχουν και έχουν τον επιστημονικό συντονισμό του έργου της Επιτροπής ο κ. Δ. Μπίμπας και η κα Χριστίνα Κουτσιούμπα, Επιστημονικοί Συνεργάτες της Ο.Κ.Ε.

Στο σκοπό αυτό παρακαλούνται οι οργανώσεις-μέλη της Ο.Κ.Ε. να συμβάλλουν αποστέλλοντας κείμενα με θέσεις και προτάσεις τους, καθώς και πάσης φύσεως υποστηρικτικό υλικό επί του παραπάνω θέματος έως τις 5-4-2024.

Πληροφορίες

 • Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Μαρ, 2024
 • Ημ/νία Ολοκλήρωσης: 05 Απρ, 2024
 • Θεματικός Τομέας:
  Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Τομείς Παραγωγής
  Εργασιακές Σχέσεις
  Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
  Ενέργεια – Περιβάλλον
 • Κατάσταση:Ενεργή
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του