Ολοκληρωμένος Μηχανισμός
Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης

Για τη συμμετοχή του Πολίτη στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων

Έχεις γνώμη
ανάδειξε την
Ο.Κ.Ε.
η Θεσμική σου Φωνή
Ενημερωτικό
Έντυπο

Ενημέρωση

Η Πλατφόρμα αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο για την ενημέρωση, τη διαφάνεια και τη διεύρυνση της συμμετοχής. Κάθε πολίτης ή συλλογικός φορέας αποκτά γνώση για τα κρίσιμα θέματα που συζητούνται στη χώρα, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Συμμετοχή-Διάλογος

Κάθε Πολίτης ή Συλλογικός φορέας εκφράζει επώνυμα τη γνώμη του, ανταλλάσσει απόψεις και συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση για θέματα που τον αφορούν.

Συνδιαμόρφωση

Ο σχεδιασμός των πολιτικών και των δράσεων ανοίγει και διαχέεται σε όλους. Σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες/Δήμοι), η Ο.Κ.Ε. επιχειρεί την επίτευξη ευρύτερων συναινέσεων στις πολιτικές αποφάσεις. Η Ο.Κ.Ε. παρακολουθεί τις διαβουλεύσεις και αξιοποιεί τα αποτελέσματα τους στις Γνώμες της που διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση.

Κάνε το πρώτο βήμα

Δημιούργησε Λογαριασμό

Ευρετήριο Διαβουλεύσεων

Αναζητήστε τις διαβουλεύσεις ανάλογα με το επίπεδο που διενεργούνται (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) ή επιλέξτε τη θεματική ενότητα διαβουλεύσεων που σας ενδιαφέρει

Τοπικο Επιπεδο

Συμμετοχή σε Διαβούλευση

Έχεις γνώμη; Ανάδειξε την

Στάδια Διαβούλευσης


Πρόσφατες Διαβουλεύσεις

+ όλες οι διαβουλεύσεις
Τύπος
Γνώμη Πρωτοβουλίας
Κατάσταση
Διαβούλευση Ολομέλειας Ο.Κ.Ε.  /  Ενεργή
Οργανισμός
Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Θεματικός Τομέας
Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Τομείς Παραγωγής Εργασιακές Σχέσεις Κοινωνική Πολιτική – Κοινωνική Ασφάλιση – Υγεία – Πρόνοια Δικαιοσύνη – Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ημ/νία Ανάρτησης
26 Οκτ, 2022
Ημ/νία Ολοκλήρωσης
05 Νοε, 2022
Τύπος
Γνώμη Πρωτοβουλίας
Κατάσταση
Διαβούλευση Ολομέλειας Ο.Κ.Ε.  /  Ολοκληρωμένη
Οργανισμός
Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Θεματικός Τομέας
Έρευνα και Τεχνολογία Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Τομείς Παραγωγής Εργασιακές Σχέσεις Δικαιοσύνη – Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ημ/νία Ανάρτησης
27 Μαϊ, 2022
Ημ/νία Ολοκλήρωσης
09 Ιουν, 2022
Τύπος
Εσωτερική Διαδικασία Φορέα
Κατάσταση
Κλειστή  /  Ολοκληρωμένη
Οργανισμός
Δ.Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Θεματικός Τομέας
Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
Ημ/νία Ανάρτησης
14 Ιουλ, 2020
Ημ/νία Ολοκλήρωσης
27 Ιουλ, 2020
Τύπος
Γνώμη
Κατάσταση
Κλειστή  /  Ολοκληρωμένη
Οργανισμός
Δ.Γαλατσίου
Θεματικός Τομέας
Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
Ημ/νία Ανάρτησης
13 Ιουλ, 2020
Ημ/νία Ολοκλήρωσης
22 Ιουλ, 2020
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του