Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Θέμα: Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. με θέμα "Πολιτικές για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική φροντίδα και την δίκαιη ανάπτυξη της οικονομίας της"

ΑΠ / 2999 / 2022  /  Διαβούλευση Ολομέλειας Ο.Κ.Ε.  /  Ολοκληρωμένη

Περιγραφή

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την διατύπωση Γνώμης Πρωτοβουλίας με θέμα «Πολιτικές για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική φροντίδα και την δίκαιη ανάπτυξη της οικονομίας της», σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2232/1994 με το οποίο προβλέπεται ότι "Η Ο.Κ.Ε. μπορεί με δική της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώμη και για άλλα γενικότερα θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής".

Δυνάμει της από 28-9-2022 και με αριθμό 741/2022 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της, η Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Ιωάννη Παπαργύρη, Γιώργο Αμβράζη, Φώτη Κολεβέντη, Άγγελο Δημαρά, Γιώργο Γωνιωτάκη και Ιωάννη Κορκόβελο.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Γιώργος Γωνιωτάκης, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες ο Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής - Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης, Καθηγητής (Adjunct Professor) & Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης και Διεθνοποίησης, MBA International, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Σύμβουλος Διεθνούς Στρατηγικής για την Οικονομία της Υγείας, WifOR Institute, η κα Ιωάννα Προφύρη, Επιστημονικό στέλεχος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με ειδίκευση σε θέματα φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων, ο κ. Δημήτρης Λογαράς, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος-Εμπειρογνώμονας Αναπηρίας/Επιστημονικό Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συμμετείχε και είχε τον επιστημονικό συντονισμό του έργου της Επιτροπής η κα Χριστίνα Κουτσιούμπα, Επιστημονική Συνεργάτης της Ο.Κ.Ε.

Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις και η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7-2-2023.

Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση της 16-2-2023, διατύπωσε την υπ’ αριθμ. 332 Γνώμη της.

Πληροφορίες

 • Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Οκτ, 2022
 • Ημ/νία Ολοκλήρωσης: 17 Φεβ, 2023
 • Θεματικός Τομέας:
  Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Τομείς Παραγωγής
  Εργασιακές Σχέσεις
  Κοινωνική Πολιτική – Κοινωνική Ασφάλιση – Υγεία – Πρόνοια
  Δικαιοσύνη – Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Κατάσταση:Ολοκληρωμένη
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του