Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Θέμα: Διαβούλευση στο πλαίσιο διαμόρφωσης Γνώμης Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. με θέμα "Οικονομία της Φροντίδας"

ΑΠ / 2999 / 2022  /  Διαβούλευση Ολομέλειας Ο.Κ.Ε.  /  Ενεργή

Περιγραφή

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την διατύπωση Γνώμης Πρωτοβουλίας με θέμα «Οικονομία της Φροντίδας», σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2232/1994 με το οποίο προβλέπεται ότι "Η Ο.Κ.Ε. μπορεί με δική της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώμη και για άλλα γενικότερα θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής".

Δυνάμει της από 28-9-2022 και με αριθμό 741/2022 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της, η Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Ιωάννη Παπαργύρη, Γιώργο Αμβράζη, Φώτη Κολεβέντη, Άγγελο Δημαρά, Γιώργο Γωνιωτάκη και Ιωάννη Κορκόβελο, της οποίας οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Γιώργος Γωνιωτάκης, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετέχουν ως εμπειρογνώμονες η κα Ιωάννα Προφύρη, ο Δρ Εμμανουήλ Αλεξανδράκης, ο Δρ Γαβριήλ Αμίτσης και ο κ. Δημήτρης Λογαράς. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συμμετέχει και έχει τον επιστημονικό συντονισμό του έργου της Επιτροπής η κα Χριστίνα Κουτσιούμπα, Επιστημονική Συνεργάτης της Ο.Κ.Ε.

Ενόψει των παραπάνω, παρακαλούνται οι οργανώσεις-μέλη της Ο.Κ.Ε. να συμβάλλουν στο έργο της Επιτροπής Εργασίας αποστέλλοντας κείμενα με θέσεις και προτάσεις τους επί του παραπάνω θέματος έως τις 5-11-2022.

Πληροφορίες

 • Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Οκτ, 2022
 • Ημ/νία Ολοκλήρωσης: 05 Νοε, 2022
 • Θεματικός Τομέας:
  Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Τομείς Παραγωγής
  Εργασιακές Σχέσεις
  Κοινωνική Πολιτική – Κοινωνική Ασφάλιση – Υγεία – Πρόνοια
  Δικαιοσύνη – Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Κατάσταση:Ενεργή
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του