Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Θέμα: Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. «Τεχνητή Νοημοσύνη: Προτάσεις για εναρμονισμένη εθνική προσέγγιση»

ΑΠ / 2928 / 2022  /  Διαβούλευση Ολομέλειας Ο.Κ.Ε.  /  Ολοκληρωμένη

Περιγραφή

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Προτάσεις για εναρμονισμένη εθνική προσέγγιση», με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 2232/1994, σύμφωνα με το οποίο «η Ο.Κ.Ε. μπορεί με δική της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώμη και για άλλα θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε., με την υπ. αριθμ. 736 Συνεδρίασή της στις 3 Δεκεμβρίου 2021 συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Μιχάλη Αλέπη, κα Κατερίνα Δασκαλάκη, Ιωάννη Παπαργύρη, Φώτη Κολεβέντη, Ιωάννη Ριζεάκο, Ιωάννη Κορκόβελο και Γιώργο Στασινό.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Μιχάλης Αλέπης, Αντιπρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες οι κ.κ. Ευθύμιος Αλέπης, Λεωνίδας Κανέλλος, Δημοσθένης Τουλιάτος και η κα Βάλια Παπαδημητρίου. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συμμετείχε και είχε τον επιστημονικό συντονισμό του έργου της Επιτροπής η κα Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Επιστημονική Συνεργάτης της Ο.Κ.Ε. Λόγω κωλύματός της, στη συνέχεια ανέλαβε τον επιστημονικό συντονισμό του έργου της Επιτροπής η κα Μαρία Ιωαννίδου, Επιστημονική Συνεργάτης της Ο.Κ.Ε., επίσης.

Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε έξι (6) συνεδριάσεις, και η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23/5/2022.

Αναμένεται η επικύρωση της Γνώμης από την Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε.

Ακολουθεί το Σχέδιο της Γνώμης:

Σχέδιο Γνώμης Τεχνητή Νοημοσύνη Ολομέλεια

Πληροφορίες

 • Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Μαϊ, 2022
 • Ημ/νία Ολοκλήρωσης: 09 Ιουν, 2022
 • Θεματικός Τομέας:
  Έρευνα και Τεχνολογία
  Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Τομείς Παραγωγής
  Εργασιακές Σχέσεις
  Δικαιοσύνη – Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Κατάσταση:Ολοκληρωμένη
Η διαβούλευση δεν είναι ανοικτή.
Για τη συμμετοχή στη διαβούλευση χρειάζεται να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε λογαριασμό
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του